Humanitarni projekt

300 otrok na konja

Družbena odgovornost

Konjeniška zveza Slovenije je športna organizacija, ki si prizadeva opaziti družbene in okoljske potrebe ne le na področju konjeništva, temveč  tudi  pri vključevanju vrednot, ki so povezana z izpolnjevanjem širšega družbenega poslanstva.

DRUŽBENA ODGOVORNOST in KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

»300 OTROK NA KONJA«

Konjeniška zveza Slovenija si je zastavila cilj, da v letu 2013 v različne programe vključi »300 otrok« iz cele Slovenije.

V prilagojene programe in terapevtsko jahanje bomo preko različnih organizacij zajeli tako otroke z manj možnostmi, kakor tudi skupine otrok s posebnimi potrebami.

Programe bomo izvajali  v vseh regijah  preko svoje mreže podizvajalcev, ki so strokovno usposobljeni  in izkušeni za izvajanje različnih oblik dela s konji in terapevtskega dela med udeleženci in   konji.

Ker smo si projekt zadali, kot družbeno odgovorno dejanje želimo preko pokroviteljev, sponzorjev, donatorjev in drugih virov omogočiti vsem 300 in več otrokom brezplačno udeležbo.

Program »300 otrok« bomo izpostavljali v prvi vrsti, kot prijetno doživetje za vse sodelujoče.

Stik s konjem in jahanje:

  • pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije
  • ni usmerjeno le na odpravljanje ali zmanjševanje bolezni in motenj, ampak tudi na razvoj.

Želimo si:

  • predstavitev konjeništva širši javnosti,
  • popularizacija in dostopnost konjeništva,
  • prepoznavnost konjeništva, kot vrsta športne rekreacije in način zdravega preživljanja prostega časa,
  • vključevanje drugih institucij, prostovoljcev, staršev,
  • prepoznavanje pokroviteljev in partnerjev Konjeniške zveze Slovenije tudi kot družbeno odgovorno partnerstvo,
  • sodelovanja z mediji in pridobivanje pokroviteljev, donatorjev. 

Pri projektu sodelujejo:

 
 

Projekt podpirajo: RTV SLO, Adria Media, Pošta Slovenije, Avtotehna VIS, Trgovina Equus, Skupina Laško, Petre Šotori, Trgovina Clair, Press Clipping,  Ados nastilj in drugi.

Medijski pokrovitelji

Produkcija: Interplanet